Vzdělání

1990 – 1996 lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství

1996

Mezinárodní diplom terapeuta homeopatie (francouzská škola)
2000 Atestace I. Stupně v oboru anestezie a resuscitace
2006 Licence ČLK pro výkon lékařské praxe, odborného zástupce a poskytování poradenských služeb v oborech anestezie, resuscitace a urgentní medicíny
2008 Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru anestezie a resuscitace
2009 Základní kurz akupunktury, oprávnění k výkonu akupunktury – kredit I. Stupně
2009 Certifikát zoušky prvního stupně řízené a kontrolované detoxikace podle MUDr. Jonáše
2010 Kurz tradiční čínské masáže.
2009 - 2011 Dvouleté studium tradiční čínské medicíny, ukončené závěrečnou zkouškou a získáním certifikátu.
2011 Kurz biorezonanční terapie, základní + nadstavbové semináře, praxe
2013 - dosud Základní kurs psychosomatiky

Praxe

1996 – 2003 Bakešova chirurgická nemocnice Brno, oddělení ARO
2003 – 2004 Nemocnice Tišnov, lékař výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci
2004 – dosud Zdravotnická záchranná služba JmK, lékař výjezdového stanoviště rychlé lékařské pomoci

Členství v organizacích

Certifikáty

Atestace - urgentní medicína Atestace - ARO Škola TČM
Čínská masáž Tui-na Základní kurs akupunktury Biorezonance - Gregušová